Speciella tecken

Vill du skriva något på svenska ska du alltid spara dokumentet i UTF-8 format (åtta-bitars Unicode transformationsformat) och även ange detta i HTML-dokumentet. Man anger denna följande kod i "head", för bl.a. svenska typer men det gäller andra för respektive språk:


Men man kan även skriva en speciell HTML-kod för respektive tecken för att varken behöva spara eller märka dokumentet i UTF-8. Dessa speciella tecken som webbläsaren annars inte kan läsa, utan dessa koder, finns exempelvis på ASCII.CL och även på Digraeve, specialiserade inom webbdesign

ÅÄÖ

Om man istället för att skriva META-koden vill skriva HTML-koden blir det mer jobb men om man bara är ute efter ÅÄÖ så är det dessa: