En enkel sajt bara på HTML & CSS

1. När man ska bygga en hemsida ska man alltid börja med att skapa en mapp. Högerklicka på din dators skrivbord och i menyn som kommer upp väljer du "Nytt" och sen "Mapp". Döp mappen till "Sajten" (du kan alltid ändra namnet efter önskemål).

2. Öppna ett ordbehandlingsprogram som exempelvis Word, notebook eller notepad och spara det tomma dokumentet inne i mappen som index i html-format - alltså index.html eller sida2.html, sida3.html osv. - samt att du under klickar och väljer "alla filer". Det är viktigt att alla dokument som ska ingå i sajten sparas inom mappen, för annars kommer de inte att visas samt att startsidan alltid döps til index.html!

3. Nu kan du lägga in innehållet i din sajt. Det är alltid bra att kontinuerligt spara dokumentet under tiden du bygger sajten. Du kan dubbelkolla dokumentet och hur det kommer att se ut på Internet, genom att dubbelklicka på den sparade filen.

4. Här är två basala sidor som du kan härma för att träna:

5. Lär dig att länka till en annan sida och infoga bilder/andra filer >>