Flera sidor i en sajt & andra filer

1. Nu ska du göra flera sidor i din sajt. Börja med att i mappen göra flera undermappar. Skapa en till mapp inne i mappen "Sajten" och döp den till "bilder". Skapa nu en till undermapp och döp den till "html-dokument". Nu ska det se ut så här i din mapp:2. Skapa ett nytt html dokument i undermappen "html-dokument" och döp den till "andrasidan.html". Lägg in valfritt innehåll i den och spara kontinuerligt.

3. Öppna nu det andra dokumentet som vi döpte till "index.html" och välj en önskad plats att skriva in följande kod:

Efter href=" ska du alltså ange var filen finns. Det brukar se ut så här ungefär: C:\Users\Fatmiri\Desktop\Sajten\html-dokument\andrasidan.html ... för filer i datorn eller så här på Internet: http://www.reportaget.se/html-dokument/andrasidan.html
Man behöver dock bara ange sökvägen from. den skapde mappen, alltså följande för vår test-sajt: < /a>
Man börjar alltså med "slash" eller snedstreck, sen namnet på undermappen där filen vi vill länka till finns, sen namnet på filen! Detta är den enkla metoden medan de ovan är de egentliga.

4. Om du har gjort allt rätt så ska nu texten till länken leda till sidan "andrasidan.html" när du klickar på den. Det är viktigt att allt i sökvägen skrivs på samma sätt, med små eller stora bokstäver.

5. Du kan även infoga bilder eller andra filer, på samma sätt med sökvägarna med med en annan HTML-kod.